A

SK  EN

JÁN SEMAN

Ján Seman - podpredseda výboru SAIM

Člen SAIM od: 03/2015


Ján Seman je konzultant a interim manažér v oblasti financií, kontrolingu a optimalizácie procesov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti spravovania účtov, kontrolingu, analýzy, plánovania, nastavovania a optimalizácie procesov. Je tiež skúsený ekonóm a finančný analytik. Venuje sa hlavne finančnému a procesnému poradenstvu pre malé a stredné podniky a start-upy. Zameriava sa v prvom rade na nárast ziskovosti a zvyšovanie efektívnosti procesov. Zabezpečuje plánovanie, kontroling a dlhodobý manažment cash-flow, optimalizáciu nákladov, manažment dlhu a tiež nastavovanie a optimalizáciu procesov.

Aclenovia.html

Počas svojej 20-ročnej praxe pôsobil na rôznych pozíciách – manažér (Národná banka Slovenska), finančný riaditeľ (Bukóza Progres, s.r.o.), obchodný manažér (ICEC Slovakia, s.r.o.).


V súčasnosti je Country manažérom poradenskej spoločnosti Crowe Advartis, ktorá poskytuje služby v oblasti finančného poradenstva, účtovníctva, auditu, daňového poradenstva, HR a právnych služieb.


V minulosti Ján Seman pôsobil aj ako finančný riaditeľ v spoločnosti Bukóza a obchodný manažér v spoločnosti zaoberajúcej sa nákupom a predajom komodít v regióne strednej Európy.


Funkčné oblasti pôsobenia:

- krízový manažment a riadenie zmien

- business development

- finančná analýza a plánovanie

- finančný kontroling

- riadenie finančných tokov a nákladov

- optimalizácia procesov

- financovanie a riadenie dlhu

- ekonomické analýzy a prognózy


Jazyky:

- slovenský

- anglický

- český

- čiastočne nemecký


Grafická dostupnosť pre projekty:

-bez obmedzenia


Kontakt:

Mail: janseman8@gmail.com

Mobil: +421 905 463 289

Aclenovia.html