SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
INTERIM MANAŽMENTU

Kríza | Transformácia|Projekty|Zmenové Riadenie
Kontakt

Slovenská Asociácia Interim Manažmentu (SAIM) je prvou organizáciou na Slovensku združujúcou interim manažérov a popredných poskytovateľov interim služieb (interim providerov).Vznikla v roku 2014 ako reakcia na vznikajúci dopyt po tomto modernom nástroji rýchleho a spoľahlivého riešenia kritických situácií.


Našim poslaním je rozvíjať informovanosť a povedomie o interim manažmente a pomáhať pri budovaní zázemia pre interim manažérov a interim providerov pôsobiacich na Slovensku.


Naši členovia pomáhajú spoločnostiam riadiť zmeny, rozsiahle projekty, stabilizovať a rozvíjať spoločnosti v neočakávaných situáciách.

Formálny rámec

Vytvorenie formálneho rámca pre združenie Interim manažérov, a sprostredkovateľov Interim
manažmentu

podpora

Prezentácia a podpora jednotlivých členov asociácie v kontexte Interim manažmentu

štandardizácia

Štandardizovanie úrovne Interim manažmentu a služieb v tejto oblasti.