A

SK  EN

POSLANIE

Slovenská Asociácia Interim Manažmentu (SAIM) vznikla začiatkom roku 2014 na základe iniciatívy zakladajúcich členov ako reakcia na vznikajúci dopyt po tomto modernom nástroji riešenia problémov vo firmách.


Poslanie SAIM:


  1. vytvorenie formálneho rámca pre združenie Interim manažérov, sprostredkovateľov Interim

    manažmentu, fyzické a právnické osoby využívajúce, alebo zaujímajúce sa o Interim manažment

    vrámci Slovenska


  1. rozvíjanie informovanosti a zvyšovanie povedomia o Interim manažmente a aktivitách jednotlivých

    členov asociácie


  1. prezentácia a podpora jednotlivých členov asociácie v kontexte Interim manažmentu


  1. koncentrovanie a propagácia know-how o Interim manažmente, jeho výhodách a oblastiach použitia


  1. štandardizovanie úrovne Interim manažmentu a služieb v tejto oblasti