A

SK  EN

HĽADÁM INTERIM MANAŽÉRA

Jedným z poslaní SAIM je sprostredkovanie kontaktu na vhodného Interim manažéra podľa požiadaviek záujemcu.


V sekcii Členovia nájdete profily všetkých registrovaných členov SAIM vrátane ich kontaktných údajov.


V prípade, že hľadáte Interim manažéra, pošlite nám, prosíme, nižšieuvedené základné špecifikácie na info@saim.sk


Základné špecifikácie pre vyhľadanie vhodného Interim manažéra:


  1. Hľadaná pozícia

  2. Oblasť podnikania, resp. predmet činnosti

  3. Požiadavky na skúsenosti a zručnosti

  4. Požadovaný začiatok pôsobenia a predbežná dĺžka projektu

  5. Stručný popis projektu

  6. Miesto výkonu práce