A

SK  EN

ČLENSTVO

Členom SAIM sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá splní podmienky členstva v zmysle Stanov o.z. Slovenská asociácia interim manažmentu.


V prípade otázok ohľadne členstva nás kontaktujte na: info@saim.sk