A

SK EN

ČLENOVIA

Profily členov Slovenskej Associácie Interim Manažmentu – SAIM:

Ján Dolejš


Člen SAIM od: 01/2014 - zakladajúci člen


Ján Dolejš je partner spoločnosti EXPEO Prague, s.r.o. Od roku 2004 pracuje v oblasti priameho vyhľadávania a zameriava sa na vyhľadávanie kandidátov pre seniorné manažérske pozície. V minulosti pracoval v medzinárodných a lokálnych spoločnostiach. Má 15-ročnú manažérsku prax v oblast IT a telekomunikácii, kde pôsobil na mnohých riadiacich pozíciach predovšetkým v oblasti riadenia projektov, predaji a marketingu. Taktiež riadil menšiu akciovú spoločnosť s 50 zamestnancami.

Vyštudoval Vysokú školu technickú v Bratislave.

Stanislav Krátky


Člen SAIM od: 01/2014 – zakladajúci člen, (prvý predseda výboru SAIM)


Stanislav Krátky je nezávislý konzultant a interim manažér špecializujúci sa na strategický rozvoj a riadenie obchodných spoločností, zmenové riadenie, krízový management, obchodno-marketingové a personálne poradenstvo, executive recruitment.

Profesionálne skúsenosti a zručnosti z oblasti obchodu, marketingu, logistiky, general managementu a riadenia ľudských zdrojov získal počas viac ako 15 ročného pôsobenia vo vrcholových manažérskych pozíciach nadnárodných spoločností, predovšetkým Electrolux a Franke.

Pôsobil na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku a Srbsku.

V súčastnosti je majiteľom poradenskej spoločnosti SK Consulting, s.r.o.

Roman Maslen


Člen SAIM od: 01/2014 - zakladajúci člen, predseda výboru SAIM


Roman Maslen je nezávislý konzultant a Interim manažér špecializujúci sa na strategické plánovanie, riadenie predaja a návrh a implementáciu marketingových stratégii predovšetkým v prostredí B2B, budovanie obchodných a marketingových tímov.

V minulosti pracoval ako executive director a sales & marketing director.

Momentálne je majiteľom poradenskej spoločnosti Green pulse Slovakia, s.r.o.

AStanislav_Kratky.html
AJan_Dolejs.html
ARoman_Maslen.html

Ivan Rusko

Člen SAIM od: 08/2014


Ivan Rusko je krízový a transformačný manažér s viac ako 20 ročnými skúsenosťami vo viacerých krajinách. Úspešne realizoval projekty reštrukturalizácie a organizačných  zmien vo firmách, ako aj prípravy firiem na fúzie a akvizície, resp. buy-out. Pôsobil na vrcholových manažérskych pozíciách v Európe, so zameraním na riadenie ľudského kapitálu, organizačný rozvoj, právne služby a compliance.

AIvan_Rusko.html
AViliam_Svehla.html

Promi Finance, s.r.o.

Zástupca spoločnosti: Róbert Beláň, podpredseda výboru SAIM


Člen SAIM od: 09/2014


Promi Finance, s.r.o. je nezávislá spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti finančného poradenstva pre firmy a podnikateľov. Je držiteľom licencie NBS na vykonávanie činnosti finančného poradcu. Hlavným zameraním spoločnosti je príprava a štrukturovanie finančných transakcií, a to najmä v oblasti bankových úverov, reštrukturalizácie financovania/úverov firiem, vyhľadávania investorov a investičných príležitostí a predaja a kúpy podnikov. Spolupracovníkmi sú kvalifikovaní ľudia z oblasti bankovníctva a finančnej sféry.

APromi_Finance.html

Ing. Vladimír Suško

Člen SAIM od: 11/2014


Vladimír Suško je odborník na retail, nákup tovaru, obchodné stratégie a Business Intelligence (BI) so skúsenosťami s riadením medzinárodného nákupu pre viac krajín. Podieľal sa na založení a vybudovaní najväčšej domácej športovej retailovej siete. Vytvoril plánovací modul pre optimálne plánovanie nákupu niekoľkých tisíc rôznych produktov pre najväčšiu športovú sieť, kde vybudoval 20 členný tím nákupcov. Riadil implementáciu Business Intelligence s ohľadom na retailovú detailnosť obchodných výsledkov. Vďaka častým obchodným cestám na svetové výstavy výborne ovláda komoditný spotrebiteľský trh s dôrazom na potreby zákazníka, špeciálne problematiku ázijských špecifík.

Zobraziť viacVladimir_Susko.htmlVladimir_Susko.htmlshapeimage_8_link_0
AVladimir_Susko.html

Daniel Krchňavý

Člen SAIM od: 9/2017


Daniel Krchňavý je interim manažér s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami z medzinárodných firiem pôsobiacich na území Slovenska a v strednej Európe na pozíciach generálneho riaditeľa, finančného riaditeľa a člena štatutárných orgánov výrobných spoločností. V súčasnosti je majiteľom poradenskej spoločnosti kivy s.r.o..

Zobraziť viacDaniel_Krchnavy.htmlVladimir_Susko.htmlshapeimage_8_link_0
ADaniel_Krchnavy.html

Ján Seman

Člen SAIM od: 03/2015 - podpredseda výboru SAIM


Ján Seman je konzultant a interim manažér v oblasti financií, kontrolingu a optimalizácie procesov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti spravovania účtov, kontrolingu, analýzy, plánovania, nastavovania a optimalizácie procesov. Je tiež skúsený ekonóm a finančný analytik. Venuje sa hlavne finančnému a procesnému poradenstvu pre malé a stredné podniky a start-upy. Zameriava sa v prvom rade na nárast ziskovosti a zvyšovanie efektívnosti procesov. Zabezpečuje plánovanie, kontroling a dlhodobý manažment cash-flow, optimalizáciu nákladov, manažment dlhu a tiež nastavovanie a optimalizáciu procesov.

Zobraziť viacJan_Seman.htmlJan_Seman.htmlshapeimage_10_link_0
AJan_Seman.html
Vladimir_Susko.html

Viliam Švehla


Člen SAIM od: 09/2014

 

Viliam Švehla je nezávislý odborník na prevádzkový manažment, logistiku a supply chain so skúsenosťami a riadením medzinárodného tovarového toku a logistických procesov, ako aj implementácíou rozsiahlych logistických projektov doma aj v zahraničí (Holandsko, Česká republika, Belgicko, Veľká Británia, Taliansko). Vďaka predošlému sales a business development backgroundu a viac ako 20-ročnej praxi na rôznych manažérskych pozíciách Viliam rozumie komplexnosti zámerov a projektov, náväznostiam medzi operačnou a obchodnou časťou projektov a súvisiacich priorít. Okrem aktivít v interim managemente a poradenstve pôsobí aj ako přednášajúci lektor v MBA programoch a na workshopoch firemného vzdelávania.