A

SK  EN

DANIEL KRCHŇAVÝ

Daniel Krchňavý

Člen SAIM od: 9/2017


Daniel Krchňavý je interim manažér s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami z medzinárodných firiem pôsobiacich na území Slovenska a v strednej Európe na pozíciach generálneho riaditeľa, finančného riaditeľa a člena štatutárných orgánov výrobných spoločností. V súčasnosti je majiteľom poradenskej spoločnosti kivy s.r.o..

Aclenovia.html

V rámci svojej kariéry pôsobil v odvetviach biotechnológií (Biotika), farmácie (Sanofi-Aventis), papierenského a FMCG priemyslu (SHP Group), drevospracujúceho priemyslu (My Wood) a strojárenského priemyslu (Gronbach a Wittur).

Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, prednáša na rozličných podujatiach o ekonomických témach vo výrobných firmách.

 

Funkčné oblasti pôsobenia:

1. Change management

2. Riadenie cash flow

3. Controlling

4. Logistické procesy

5. Organizačné štruktúry

6. Due Diligence procesy

7. Manažérsky reporting a plánovanie

8. Štátna pomoc

9. Štandardy správania medzinárodných spoločností


Jazyky:

- slovenský

- nemecký

- anglický


Geografická dostupnosť pre projekty:

- Slovenská republika

 

Kontakt:

Mail: daniel@kivy.sk

Aclenovia.html