A

SK  EN

IVAN RUSKO

Ivan Rusko


Člen SAIM od: 08/2014


Ivan Rusko je krízový a transformačný manažér s viac ako 20 ročnými skúsenosťami vo viacerých krajinách. Úspešne realizoval projekty reštrukturalizácie a organizačných  zmien vo firmách, ako aj prípravy firiem na fúzie a akvizície, resp. buy-out. Pôsobil na vrcholových manažérskych pozíciách v Európe, so zameraním na riadenie ľudského kapitálu, organizačný rozvoj, právne služby a compliance. Posledné roky sa orientuje na oblasť fúzií a akvizícií firiem z organizačného, procesného a HR aspektu, krízový manažment, interim manažment, ako aj transformácie a organizačné zmeny vo firmách.

Aclenovia.html

V rámci korporátnej profesionálnej dráhy pracoval okrem iného v lesníckom, drevárskom a celulózo-papierenskom priemysle, v oblasti environmentálnych technológií a služieb, recyklácie, dekontaminácie a sanácie znečistených území a odpadového hospodárstva.


Ivan je Managing partnerom spoločnosti Quick'n'Smart Solutions, s.r.o., zameranej na poradenstvo klientom a interim manažment v oblasti strategického manažmentu a riadenia ľudských zdrojov. Získal doktorát z prírodných vied na Univerzite Mateja Bela. Okrem toho má právnické vzdelanie (MSc. in Law and business management studies) a manažérske vzdelanie (MBA Senior executive) ktoré dosiahol na The Nottingham Trent University.


Funkčné oblasti pôsobenia:

  1. - Strategické riadenie a krízový manažment firiem

  2. - Organizačné, procesné a HR aspekty akvizícií a fúzií firiem, post-merger integration

  3. - Transformácie firiem, neformálne reštrukturalizácie

  4. - Interim manažment v oblasti riadenia ľudských zdrojov

  5. - Organizačné zmeny vo firmách, change management a facilitácia novej firemnej kultúry

Jazyky:

- anglický

  1. - nemecký

  2. - ruský


Geografická dostupnosť pre projekty:

- bez obmedzenia


Kontakt:

RNDr. Ivan Rusko, MBA, MSc.

managing partner

Quick`n`Smart Solution s.r.o. / Business`n`Career Advisory

Nad Plážou 33 / 974 01 Banská Bystrica / Slovak Republic

Tel.: +421 911 833 554 / E-mail: ivan.rusko@quick-smart.sk

www.quick-smart.sk