A

SK  EN

ROMAN MASLEN

Roman Maslen


Člen SAIM od: 01/2014 - zakladajúci člen, predseda výboru SAIM


Roman Maslen je nezávislý konzultant a Interim manažér špecializujúci sa na strategické plánovanie, riadenie predaja a návrh a implementáciu marketingových stratégii predovšetkým v prostredí B2B, budovanie obchodných a marketingových tímov.

V minulosti pracoval ako executive director a sales & marketing director.

Momentálne je majiteľom poradenskej spoločnosti Green pulse Slovakia, s.r.o.

Aclenovia.html

Funkčné oblasti pôsobenia:

- strategické riadenie firiem

- riadenie predaja

- marketing management

- školenia a coaching


Jazyky:

- slovenský

- anglický

- nemecký a ruský - základy


Geografická dostupnosť pre projekty:

- Slovenská a Česká republika


Kontakt:

Mail: r.maslen@greenpulse.sk

Mobil: +421 948 481 516

Aclenovia.html