A

SK  EN

VLADIMÍR SUŠKO

Ing. Vladimír Suško

Člen SAIM od: 11/2014


Vladimír Suško je odborník na retail, nákup tovaru, obchodné stratégie a Business Intelligence (BI) so skúsenosťami s riadením medzinárodného nákupu pre viac krajín. Podieľal sa na založení a vybudovaní najväčšej domácej športovej retailovej siete. Vytvoril plánovací modul pre optimálne plánovanie nákupu niekoľkých tisíc rôznych produktov pre najväčšiu športovú sieť, kde vybudoval 20 členný tím nákupcov. Riadil implementáciu Business Intelligence s ohľadom na retailovú detailnosť obchodných výsledkov. Vďaka častým obchodným cestám na svetové výstavy výborne ovláda komoditný spotrebiteľský trh s dôrazom na potreby zákazníka, špeciálne problematiku ázijských špecifík.

Aclenovia.html

Vladimír pracoval v slovenských firmách s medzinárodnou pôsobnosťou. Okrem obchodných aktivít zastupoval firmy v právnych sporoch s úspešným koncom (patentové spory, proces reštrukturalizácie). Posledné roky prednášal na EU v Košiciach v predmete manažment ľudských zdrojov a timemanagement.

 

Funkčné oblasti pôsobenia:

1. Vybudovanie a optimalizácia obchodného nákupného tímu, HR nákupného tímu

2. Plánovacie procesy pri nákupe tovaru, vybudovanie systému nákupu (preorder, in-season)

3. Implementácia BI, interface medzi očakávaniami zákazníkov a IT firmami

4. Imprementácia PRICE OPTIMIZATION - automatizované riadenie cenotvorby naprieč celým portfóliom s cieľom maximalizácie obchodnej marže

5. Recruitment, executive search


Jazyky:

- anglický

- český, poľský

- ruský, španielsky – pasívne


Geografická dostupnosť pre projekty:

- do 500 km z Košíc + Bratislava

 

Kontakt:

Mail: vsusko@gmail.com

Mobil: +421 905 929 700

Aclenovia.html